Liên Hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 222 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

 ĐT Di Động: +84 866534068; +84913212968

 ĐT Cố Định: +84.2432202190,Fax: +84. 24322.02189

 Email: vietnamip@vietnamip.com.vn

Website: www.vietnamip.com.vn