Đăng ký sửa đổi Tên/Địa chỉ

Đăng ký Thay đổi tên/địa chỉ

Tài liệu cần cung cấp:

  1. Giấy uỷ quyền cho VIỆT NAM IP;

  2. Các xác nhận của cơ quan chức năng về việc thay đổi tên/địa chỉ hoặc các tài liệu chứng minh việc thay đổi đó (như Giấy phép kinh doanh) (yêu cầu phải có khi nộp đơn);
  3. Bản gốc văn bằng bảo hộ.

Tin Liên Quan