Hội đồng thành viên

Luật sư:  Lê Đăng Thọ

Chức Danh: Chủ tịch kiêm  Giám đốc

Bằng cấp:

 • 1984:  Kỹ sư  xây dựng trường Đại Học Giao Thông đường sắt Mát x cơ va
 • 1985: Cử nhân luật trường Đại học Sở hữu trí tuệ Mát x cơ va
 • 1996:  Cử nhân luật Viện Đại học mở Hà Nội
 • 1991:  Thẻ đại diện sở hữu công nghiệp  do cục Sở hữu trí tuệ Cấp
 • 1997:  Thẻ Luật sư
 • 2002: Thẻ đại diện quyền tác giả do Cục bản quyền cấp

Kinh nghiệm công tác:

 • 1985 – 1991 Chuyên viên  Phòng Quản lý, Pháp chế  và đào tạo, Cục sở hữu trí tuệ
 • 1991 – 2018  Giám đốc công ty  Sở hữu trí tuệ  INVENCO
 • 1996 – nay  Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo  kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
 • 1996 – Chuyên gia sở hữu trí tuệ Quốc Gia  Do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lựa chọn .
 • Thành viên lâu năm của các hiệp hội : ECTA, INTA, FICPI, AIPPI,AIPLA, APAA, Hanoi Bar asociation