Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Các thông tin cần cung cấp: 

 1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
 2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;
 3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;
 4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);
 5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam).

Các tài liệu cần cung cấp: 

 1. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;
 2. Hình vẽ minh hoạ (nếu có);
 3. Giấy Uỷ Quyền.
 4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).
 5. Đối với các đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam thì ngoài các tài liệu nêu trên, cần phải cung cấp các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế … .

Các thông tin chung: 

 1. Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích là 12 tháng tính từ ngày ưu tiên;
 2. Thời hạn để đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam là 31 tháng tính từ ngày ưu tiên;
 3. Trong những trường hợp cần thiết, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên;
 4. Thời hạn để nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung là 42 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày ưu tiên sớm nhất;
 5. Thời hạn cho việc xét nghiệm hình thức của đơn là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn và thời hạn cho việc xét nghiệm nội dung là 12 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 09 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày Công bố đơn (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày Công bố đơn) hoặc tính từ ngày nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung đó được nộp sau ngày Công bố đơn);
 6. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Các Bằng độc quyền này có hiệu lực kể từ ngày cấp;
 7. Chỉ phải nộp phí duy trì hiệu lực sau khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp.

 

Tin Liên Quan

 • Nhãn Hiệu 

  Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar Thông tin cần cung cấp:  Tên,...
  Xem thêm

 • Nhãn hiệu.

  Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia   Thủ tục đăng ký nhãn hiệu Để...
  Xem thêm

 • Sáng chế

  Hướng dẫn nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế tại Lào Các thông tin cần cung...
  Xem thêm

 • Nhãn hiệu

  Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Lào   Các thủ tục đăng ký nhãn hiệu Đơn...
  Xem thêm

 • Kiểu dáng công nghiệp

  Hướng dẫn thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại...
  Xem thêm

 • Nhãn hiệu

   Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Thông tin cần thiết cho việc...
  Xem thêm