Thư viện ảnh

Ông Lê Đăng Thọ tham dự hội thảo thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp      (26/11/2018)

 

Các thành viên công ty vietnamip tại buổi làm việc với khách hàng.

 

VIỆT NAM IP tham dự hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Huế trong xây dựng

thương hiệu áo dài Huế”  (16/3/2019)

Giao lưu giữa các cán bộ Cục từng học tập tại liên bang Nga và đoàn công tác cơ quan

sở hữu trí tuệ liên bang Nga (ROSPATENT)