Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam Các thông tin cần cung cấp:  Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích; Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích; Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu...
Đọc Thêm

Kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam Thông tin cần cung cấp: Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn; Họ tên đầy đủ,...
Đọc Thêm

Nhãn hiệu

 Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn; Bản mô tả nhãn hiệu:...
Đọc Thêm

Chỉ dẫn địa lý

Hướng dẫn nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý  tại Việt Nam Thông tin cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý Tên đầy đủ, địa chỉ của người nộp đơn; Sản phẩm mang chỉ dẫn...
Đọc Thêm

Gia hạn và duy trì hiệu lực

Hướng dẫn việc gia hạn và duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ ở Việt Nam Bằng sáng chế/giải pháp hữu 1. Các dữ liệu liên quan đến Sáng chế như Số Sáng chế, Chủ sở hữu Sáng chế, ngày nộp...
Đọc Thêm