Bản Quyền Tác Giả

Hồ sơ nộp đơn đăng ký quyền tác giả

(a) Bản sao công chứng giấy CMND của tác giả.

(b) Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (Trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức/công ty)

(c) Quyết định giao việc của chủ sở hữu cho tác giả

(d) Giấy cam đoan của tác giả

(e) 2 tác phẩm in trên A4 đóng dấu công ty và ghi tên tác phẩm (Trong trường hợp là chương trình máy tính thì nộp 2 bản in + 2 đĩa)

(g) Nếu chủ sở hữu và tác giả là một thì chỉ cần mục a, d, e, h.

(h) Giẩy ủy quyền (theo mẫu)

 

Tin Liên Quan