Gia hạn và duy trì hiệu lực

Hướng dẫn việc gia hạn và duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ ở Việt Nam

Bằng sáng chế/giải pháp hữu

1. Các dữ liệu liên quan đến Sáng chế như Số Sáng chế, Chủ sở hữu Sáng chế, ngày nộp đơn hợp lệ, ngày cấp văn bằng bảo hộ, ngày ưu tiên.

2. Năm hiệu lực cần duy trì.

Nhãn hiệu hàng hóa

1. Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu cho VIỆT NAM IP
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

Kiểu dáng công nghiệp

1.Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho VIỆT NAM IP
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý:

– Phí gia hạn và duy trì hiệu lực có thể nộp trong thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực;

– Việc nộp muộn phí nói trên có thể được chấp nhận với điều kiện là phí đó phải được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực và phi nộp thêm 10% mức phí gia hạn hoặc duy trì hiệu lực cho mỗi tháng nộp muộn.

Tin Liên Quan